BOOK NOW

Registrace

Контакты
date_range
check
check
check

Poučení: Klient je oprávněn poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat.

Prohlášení správce osobních údajů

Společnost RICHARD STAR s.r.o., IČ: 26336740, se sídlem Palouky 616, 25301 Hostivice tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje svých klientů uchovává, zpracovává a nakládá s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Zpracovávané osobní údaje nejsou zásadně poskytovány žádné třetí straně. Všechna práva zaručená těmito normami může klient vykonávat na výše uvedené adrese, na telefonu (+420) 354 696 111 nebo na e-mailu recepce@hotelrichard.com.

Отправить Отправляю